Předmětem veřejné zakázky je realizace stavebních prací a souvisejících služeb a dodávek spočívajících v realizaci projektu Snížení energetické náročnosti budov nemocnice Rychnov nad Kněžnou - objekt C - multioborový pavilon DIGP II. podle projektové dokumentace pro provádění stavby vypracované společností Jika-CZ, s.r.o.

Veškeré podrobnosti, včetně soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr jsou v projektové dokumentaci obsaženy. Předmětem veřejné zakázky je výměna stávající střechy a všech stávajících vnějších výplní otvorů celého objektu stávající budovy, která je využívaná jako nemocnice, zateplení fasády a zřízení žaluzií. V rámci stavebních úprav nedojde k žádným změnám vnitřní dispozice ani účelu budovy.

Extended TitleSnížení energetické náročnosti budov nemocnice Rychnov nad Kněžnou - objekt C - multioborový pavilon DIGP II.
Changes
Section:
IV.2.2)
Previous text:
2020-04-07
New text:
2020-04-20
Section:
IV.2.7)
Previous text:
2020-04-07
New text:
2020-04-20
Deadline Date2020-04-20
Publication Date2020-03-27
CountryCzechia
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaLowest price
OrganisationKrálovéhradecký kraj
Attention OfIng. Monika Jančová
AddressPivovarské náměstí 1245
TownHradec Králové
Postal Code500 03
Phone+420 495817460
Class Code45443000
Class DescriptionFacade work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2020-03-20

Construction work

Předmětem veřejné zakázky je realizace stavebních prací a souvisejících služeb a dodávek spočívajících v realizaci projektu Snížení energetické náročnosti budov nemocnice Rychnov nad Kněžnou - objekt C - multioborový pavilon DIGP II. podle projektové dokumentace pro provádění stavby vypracované společností Jika-CZ, s.r.o.

Veškeré podrobnosti, včetně soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr jsou v projektové dokumentaci obsaženy. Předmětem veřejné zakázky je výměna stávající střechy a všech stávajících vnějších výplní otvorů celého objektu stávající budovy, která je využívaná jako nemocnice, zateplení fasády a zřízení žaluzií. V rámci stavebních úprav nedojde k žádným změnám vnitřní dispozice ani účelu budovy.

Extended TitleSnížení energetické náročnosti budov nemocnice Rychnov nad Kněžnou - objekt C - multioborový pavilon DIGP II.
Changes
Section:
IV.2.2)
Previous text:
2020-03-26
New text:
2020-04-07
Section:
IV.2.7)
Previous text:
2020-03-26
New text:
2020-04-07
Deadline Date2020-04-07
Publication Date2020-03-20
CountryCzechia
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaLowest price
OrganisationKrálovéhradecký kraj
Attention OfIng. Monika Jančová
AddressPivovarské náměstí 1245
TownHradec Králové
Postal Code500 03
Phone+420 495817460
Class Code45443000
Class DescriptionFacade work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2020-02-24

Construction work

Předmětem veřejné zakázky je realizace stavebních prací a souvisejících služeb a dodávek spočívajících v realizaci projektu Snížení energetické náročnosti budov nemocnice Rychnov nad Kněžnou - objekt C - multioborový pavilon DIGP II. podle projektové dokumentace pro provádění stavby vypracované společností Jika – CZ, s r.o., Dlouhá 103/17, 500 03 Hradec Králové, ČESKÁ REPUBLIKA, IČO 25917234, (dále jen „DPS“), ve znění pozdějších změn.Veškeré podrobnosti, včetně soupisu prací, dodávek a služeb, včetně výkazu výměr jsou v projektové dokumentaci obsaženy. Předmět veřejné zakázky je také specifikován energetickým posudkem. Rozsah stavebních úprav i úprav profesí vychází z technologických a dispozičních požadavků a záměru zadavatele. Předmětem veřejné zakázky je výměna stávající střechy a všech stávajících vnějších výplní otvorů celého objektu stávající budovy,která je využívaná jako nemocnice, zateplení fasády a zřízení žaluzií. V rámci stavebních úprav nedojde k žádným změnám vnitřní dispozice ani účelu budovy.

Extended TitleSnížení energetické náročnosti budov nemocnice Rychnov nad Kněžnou - objekt C - multioborový pavilon DIGP II.
Extended Description

Předmětem plnění veřejné zakázky je stávající budova, která je využívaná jako nemocnice. Podsklepená část slouží jako zázemí pro zaměstnance a zároveň jako sklad pro účely nemocnice. V 1. nadzemním podlaží se nachází oddělení JIP s pokoji pro pacienty i účelovými místnostmi pro zaměstnance. 2. a 3. nadzemní podlaží tvoří oddělení interny, které je rozděleno zvlášť pro ženy (3 NP) a zvlášť pro muže (2 NP). Ve 4. NP se nachází gynekologie, kde západní část tvoří převážně operační sál a jeho příslušenství a zázemí pro zaměstnance. Páté nadzemní podlaží slouží jako porodnice, zde je opět v západní části operační sál a porodní sál. V 6. NP se vyskytuje dětské oddělení, nad kterým se nachází administrativa a kancelář ředitele. Stavebními úpravami dojde k zefektivnění vytápění a k menšímu úniku tepla z objektu. Projektová dokumentace řeší výměnu stávající střechy a výměnu všech stávajících vnějších výplní otvorů celého objektu nemocnice, zateplení fasády a zřízení žaluzií. Do stávajících nosných svislých konstrukcí se stavebními úpravami zasahuje pouze přidáním dodatečného zateplení k objektu. Nosnou konstrukci tvoří ŽB prefabrikovaný sloupový skelet se stěnovým pláštěm. Střecha je plochá dvouplášťová. Některé otvorové výplně jsou plastové s tepelně izolačním dvojsklem, převažují však okna dřevěná zdvojená s meziokenními vložkami tl. 180 mm s vnějším sklem a částečně původní kovové dveře. Součástí výměny oken bude i výměna vnitřních parapetů, výměna venkovního oplechování parapetů, provedení nových okenních vnitřních ostění a nadpraží pomocí vápenocementové štukové omítky. V rámci stavebních úprav nedojde k žádným změnám vnitřní dispozice ani účelu budovy. Odvod dešťových vod bude zajištěn demontovanými a znovu osazenými okapními svody na nové zateplení. Bude zregulován otopný systém na základě nového zateplení objektu.

Deadline Date2020-03-26
Publication Date2020-02-24
CountryCzechia
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaLowest price
Value51650000.00
OrganisationKrálovéhradecký kraj
Attention OfIng. Monika Jančová
AddressPivovarské náměstí 1245
TownHradec Králové
Postal Code500 03
Phone+420 495817460
Class Code45000000
Class DescriptionConstruction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Předmětem zakázky jsou stavební práce vlastní realizace stavby dálnice D55 Otrokovice, obchvat JV. Provedení zakázky vlastní realizace stavby je nezbytné pro uskutečnění stavby. Předmětem zakázky je samotná realizace dálnice (výstavba...
View more
Předmětem zakázky jsou stavební práce vlastní realizace stavby dálnice D55 Otrokovice, obchvat JV. Provedení zakázky vlastní realizace stavby je nezbytné pro uskutečnění stavby. Předmětem zakázky je samotná realizace dálnice (výstavba...
View more
Předmětem zakázky jsou stavební práce vlastní realizace stavby dálnice D55 Otrokovice, obchvat JV. Provedení zakázky vlastní realizace stavby je nezbytné pro uskutečnění stavby. Předmětem zakázky je samotná realizace dálnice (výstavba...
View more